ปลอดภาษี

tax free service counter
ยกเว้นภาษีอุปโภคบริโภค
หลังจากชำระเงินทุกรายการแล้ว ให้นำหนังสือเดินทางของคุณ ใบเสร็จ และสินค้าที่ซื้อมาแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านอิออน) เวลาในการดำเนินการยกเว้นภาษีอาจแตกต่างกับเวลาทำการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส
*การบริการยกเว้นภาษีขึ้นอยู่กับผู้เช่าแต่ละราย

ข้อมูลขั้นตอนการยกเว้นภาษี

ร้านเราไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเว้นภาษี เราจะคืนภาษีอุปโภคบริโภค ของค่าสินค้าที่เข้าร่วมรายการปลอดภาษีให้เป็นเงินเยนญี่ปุ่น

ผู้ที่ขอยกเว้นภาษีได้

[ผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่นและถือสัญชาติต่างประเทศ]
ผู้ที่มีวีซ่า “พำนักระยะสั้น” “นักการทูต” หรือ “ราชการ” และ
ผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยอนุญาตเข้าประเทศ เช่น อนุญาตเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวทางเรือ ฯลฯ

ระยะเวลายื่นคำร้อง

เฉพาะในวันที่ซื้อของ (ภายในเวลาบริการของเคาน์เตอร์สินค้าปลอดภาษี)

สินค้าปลอดภาษี

 • สินค้าทั่วไป

  item1

  สินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภค

  มูลค่าการซื้อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

  5,000 เยน
  (ไม่รวมภาษี) ขึ้นไป

 • สินค้าอุปโภคบริโภค

  item2

  แบตเตอรี่ ฟิล์ม และอื่นๆ

  มูลค่าการซื้อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

  ระหว่าง 5,000 - 500,000 เยน
  (ไม่รวมภาษี)
  *ต้องใส่บรรจุภัณฑ์พิเศษ

 • สินค้าทั่วไป+สินค้าอุปโภคบริโภค

  item3

  สินค้าอื่นๆ

  มูลค่าการซื้อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

  ระหว่าง 5,000 - 500,000 เยน
  (ไม่รวมภาษี)
  *ต้องใส่บรรจุภัณฑ์พิเศษ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินค้ายกเว้นภาษี

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ

ของขวัญและสินค้าสำหรับใช้งานในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ ร้านเฉพาะทางบางส่วนภายในห้างสรรพสินค้า สินค้าที่ซื้อจากที่อื่น สิ่งที่ซื้อเพื่อการค้า (เพื่อธุรกิจหรือเพื่อจำหน่าย)

วิธีดำเนินการยกเว้นภาษี

ข้อควรระวัง

attemtionImg1 attemtionImg2

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการนำเข้า

ข้อจำกัดการนำเข้าสำหรับอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ กรุณาตรวจสอบกฎการนำเข้าก่อนเดินทางออกนอกประเทศด้วยตนเอง