บริการ

taxfree

ปลอดภาษี

หลังจากซื้อสินค้าแล้วให้ผู้ที่ซื้อสินค้านำหนังสือเดินทางของตน ใบเสร็จ และสินค้าที่ซื้อมาแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสภายในวันเดียวกันนั้น (ภายในเวลาทำการของเคาน์เตอร์สินค้าปลอดภาษี)
ดูร้านค้าทีมี่บริการยกเว้นภาษีได้ที่นี่
wifi

Wi-Fi

บางสาขาของอิออนฮอกไกโดมีบริการ Wi-Fi
ตรวจสอบสาขาที่ให้บริการ Wi-Fi ได้ที่นี่
atm

ตู้เอทีเอ็ม

สามารถใช้ตู้เอทีเอ็มของธนาคารอิออนเพื่อถอนเงินเยนญี่ปุ่นได้
กรุณาตรวจสอบสาขาที่มีตู้เอทีเอ็มได้ทีนี่

วิธีใช้งานตู้เอทีเอ็ม

 • How to use ATM 1
 • How to use ATM 2
 • How to use ATM 3
 • How to use ATM 4
 • How to use ATM 5
 • How to use ATM 6
 • How to use ATM 7
 • How to use ATM 8
 • How to use ATM 9
 • How to use ATM 10
 • How to use ATM 11