ปลอดภาษี

tax free service counter
ยกเว้นภาษีอุปโภคบริโภค
หลังจากชำระเงินทุกรายการแล้ว ให้นำหนังสือเดินทางของคุณ ใบเสร็จ และสินค้าที่ซื้อมาแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านอิออน) เวลาในการดำเนินการยกเว้นภาษีอาจแตกต่างกับเวลาทำการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส
*การบริการยกเว้นภาษีขึ้นอยู่กับผู้เช่าแต่ละราย

ข้อมูลขั้นตอนการยกเว้นภาษี

ร้านเราไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเว้นภาษี เราจะคืนภาษีอุปโภคบริโภค ของค่าสินค้าที่เข้าร่วมรายการปลอดภาษีให้เป็นเงินเยนญี่ปุ่น

ผู้ที่ขอยกเว้นภาษีได้

ตัวผู้ซื้อของและไม่ใช่ผู้พำนักอาศัย (ไม่สามารถใช้ตัวแทนได้)
*เข้าประเทศมาไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สามารถใช้วันที่ Re-Entry ได้)

ระยะเวลายื่นคำร้อง

เฉพาะในวันที่ซื้อของ (ภายในเวลาบริการของเคาน์เตอร์สินค้าปลอดภาษี)

สถานที่ยื่นเรื่อง

เคาน์เตอร์สินค้าปลอดภาษี

สินค้าปลอดภาษี

 • สินค้าทั่วไป

  item1

  สินค้าอื่นนอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภค

  มูลค่าการซื้อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

  ยอดซื้อของรวมกันใน 1 วันมีมากกว่า 5,000 เยนขึ้นไป (ไม่รวมภาษี)

  ข้อควรระวัง

  กรุณานำออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือนหลังจากเข้าประเทศ

 • สินค้าอุปโภคบริโภค

  item2

  แบตเตอรี่ ฟิล์ม และอื่นๆ

  มูลค่าการซื้อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

  เมื่อมียอดใช้จ่ายรวม 1 วันมากกว่า 5,000 เยน (ไม่รวมภาษี) และไม่เกิน 500,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

  ข้อควรระวัง

  กรุณานำออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วันหลังจากทำการซื้อ

 • สินค้าทั่วไป+สินค้าอุปโภคบริโภค

  item3

  สินค้าอื่นๆ

  มูลค่าการซื้อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

  เมื่อมียอดใช้จ่ายรวม 1 วันมากกว่า 5,000 เยน (ไม่รวมภาษี) และไม่เกิน 500,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

  ข้อควรระวัง

  กรุณานำออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วันหลังจากทำการซื้อ

วิธีดำเนินการยกเว้นภาษี

ข้อควรระวัง

attemtionImg1 attemtionImg2

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการนำเข้า

ข้อจำกัดการนำเข้าสำหรับอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ กรุณาตรวจสอบกฎการนำเข้าก่อนเดินทางออกนอกประเทศด้วยตนเอง